steen900x300

Achter de schermen kijken

Deze training is speciaal ontwikkeld voor hulpverleners in de zorg die in groeiende mate  contact hebben met cliënten met een psychiatrisch ziektebeeld en/of verslaving. Ben jij hulpverlener en heb jij behoefte aan deskundigheidsbevordering in contact met deze cliënten? Het vergroten van kennis enerzijds en het bewust worden van eigen houding en handelen anderzijds, draagt bij aan het vergroten van de kwaliteit van zorg en plezier in het werk.

Doel
De training heeft tot doel de hulpverlener: 

  1. inzicht te geven in de ziektebeelden (Schizofrenie, Verslaving, Borderline Persoonlijkheidsstoornis, Depressie en Bipolaire Stoornis) door middel van theorie en casuïstiek.
  2. bewust te maken van de eigen houding en handelen ten opzichte van de cliënt.

Inhoud

Espira heeft als uitgangspunt dat mensen groeien door bewustwording. Binnen de training wordt aan bewustwording gewerkt vanuit kennisoverdracht en zelfonderzoek. In de training staat het contact met de cliënt centraal. Door kennisoverdracht ontstaat inzicht in het ziektebeeld van de cliënt. Door zelfonderzoek wordt je bewust van eigen gedrag en houding in contact met de cliënt. Gedurende de training kan het geleerde direct in praktijk worden gebracht, kan er tijdens de bijeenkomsten op gereflecteerd worden en worden de resultaten direct zichtbaar.

Praktische informatie

Duur: 2 losse dagen
Start: In overleg met de opdrachtgever
Locatie: In overleg met de opdrachtgever
Kosten: Offerte wordt op maat gemaakt
Deelname: Minimaal aantal deelnemers is 10
Accreditatie: deze training is geaccrediteerd voor 12 studiepunten bij V&VN