shell900x300

Voor organisaties

Duurzaam samenwerken

Voor individu, team, bedrijf en collectief

We weten het allemaal, maar doen we het vaak genoeg?

Ons dagelijks werk vraagt vaak al onze beschikbare tijd. We zijn kwaliteitsbewust en gemotiveerd. Daarnaast hebben we behoefte aan bezinning, regelmatig stil staan bij onze koers en visie, aandacht voor onze samenwerking en ontwikkeling van onze persoonlijke kracht. In deze veranderende tijd komt er veel af op ons als individu, team, bedrijf en collectief. We kennen allen de spagaat tussen wat we moeten en wat we echt willen.

En waar kiezen we dan voor…?

Ruimte maken voor integratie van verantwoordelijkheid en bezieling!

Want wij weten het allemaal:
tijd nemen voor inhoud en reflectie leidt onvermijdelijk tot duurzame samenwerking, hogere kwaliteit en output en persoonlijke inspiratie.

Aanbod
Een- of meerdaagse workshops

Het onderwerp wordt bepaald door de wens van de opdrachtgever. Hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk:

Moed en creativiteit
Durf je buiten de gebaande paden te denken en te handelen?
Durven we de keuzes te bespreken en te maken die echt dienend zijn aan de organisatie?

Hoe beziel ik mijzelf en anderen?
Deel ik mijn inspiratie en drijfveren met mijn collega’s?
Wat zijn de kwaliteiten die ik inbreng in mijn team?
Waarin houd ik mij nog in?

Leiderschap: de toon aan de top
Welke toon klinkt er aan de top?
Spreek jij als leider een taal waaruit echt blijkt dat je open staat voor de signalen van buitenaf, die verbinding weet te maken en zelfreflectie toont?

Innerlijke transitie
De omgeving verandert in snel tempo, hoe verander jij mee?
Blijf jij autonoom en geïnspireerd?
Hoe blijf jij vitaal in een turbulente organisatie vol veranderingen?

Integriteit
Ben jij je bewust van je innerlijk kompas?
Hoe zet jij je essentiële kwaliteiten in bij je contacten met anderen?
Jouw waarachtigheid naar jezelf dient ook de organisatie.

Procesbegeleiding
Procesbegeleiding kan ingezet worden op elk proces
Het doel van procesbegeleiding is dat het gezamenlijk proces voor alle deelnemers zichtbaar wordt.
Een speerpunt hierin is dat de verschillende belangen zich richting gezamenlijke belangen ontwikkelen.
Als procesbegeleider zorg ik er voor dat de dynamieken in de samenwerking zichtbaar worden. Daarnaast creëer ik ruimte voor de verschillende perspectieven.

Hiermee ontstaan een toenemend vertrouwen, meer openheid en een gezamenlijke focus.

Teambegeleidingstraject
Een team is een groep personen die door middel van samenwerking probeert om hetzelfde doel te bereiken. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen en te versterken. Over doel en aanpak wordt vaak al veel vergaderd en gesproken.

Maar goede samenwerking is een doel op zich. Deze vraagt afstemming, reflectie en aandacht.  Dan functioneert een team in de zin van het woord T.E.A.M:Together Everyone Achieves More (samen bereikt iedereen meer).

Mijn teambegeleidingstrajecten worden vormgegeven in samenspraak met de opdrachtgever, om daarmee optimaal aan te sluiten bij de behoefte en vraag.

Teamscholing
Op bepaalde thema’s bied ik specifieke scholing aan.

Vrijheid in je werk, zet je eigen Wijsheid in, zelfreflectie, persoonlijke kwaliteiten inzetten, van uniformiteit in het team naar diversiteit.

Bijvoorbeeld:
Wil je in de werksituatie beter in staat zijn om je uit te spreken op een persoonlijke, respectvolle manier? Denk hierbij aan het delen van je wensen, bezwaren, het geven van feedback of het oplossen van een conflict. Dit vraagt bewustzijn, zelfreflectie en kwetsbaarheid.

Individuele coaching

Werkwijze:
De wens van de opdrachtgever staat centraal. In overleg met de opdrachtgever maak ik (wanneer nodig) met samenwerkingspartners  een programma op maat.

Ik heb verschillende werkvormen tot mijn beschikking, die altijd interactief, praktisch en ervaringsgericht zijn.

Ik stuur op bewustwording van gedrag, communicatie, handelen en contact. Mijn stijl onderscheidt zich door eenvoud, helderheid en openheid. Ik kom graag direct tot de kern van waar het echt om gaat en zetten (liefde)vol in op bewustzijn, reflectie, humor en verbinding.